ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ Α.Ε.


ΕΣΠΑ επιχειρείν

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ -ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ A.E., ιδρύθηκε μόλις το έτος 2009 με έδρα την Έδεσσα και σκοπό την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε θέματα οργάνωσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης και λογιστικής υποστήριξης. Προήλθε από την απόσπαση του τμήματος παροχής υπηρεσιών της εταιρείας Β. ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΒΕΕ (Kplan), η οποία πλέον δραστηριοποιείται καθαρά στον τομέα της μεταποίησης, μεταφέροντας την μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που προϋπήρχαν από το 1970.

Τα γραφεία της στεγάζονται σε ιδιόκτητο χώρο συνολικού εμβαδού 200μ², στον 1ο όροφο οικοδομής στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την είσοδο του Δημαρχείου, ανακατασκευασμένα τον Αύγουστο του 2009. Η διαρρύθμιση έγινε με γνώμονα την εξυπηρέτηση και άνεση των πελατών και έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην δυνατότητα εξατομικευμένης διαχείρισης του κάθε πελάτη με το αντίστοιχο προσωπικό σε ιδιαίτερους χώρους.

Ακόμη η εταιρεία είναι:

  • μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τμήμα Κεντροδυτικής Μακεδονίας),
  • μέλος του Επιμελητηρίου Πέλλας
  • εγγεγραμμένη στο μητρώο συμβούλων του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ με α/α 91
  • κάτοχος Αδείας Λογιστή Ά τάξης